preloader

Dobrodošli.

Sodobna tehnologija, visoko tehnološko znanje in večletne izkušnje so zagotovilo za kakovostno izdelane proizvode tako na področju predelave plastičnih mas kot tudi na področju proizvodnje geodetskih oznak.

Osnovni dejavnosti podjetja Master d.o.o. Spodnja Idrija sta proizvodnja geodetskih oznak in predelava plastičnih mas (termoplastov).

Dobrodošli.

Sodobna tehnologija, visoko tehnološko znanje in večletne izkušnje so zagotovilo za kakovostno izdelane proizvode tako na področju predelave plastičnih mas kot tudi na področju proizvodnje geodetskih oznak.

Osnovni dejavnosti podjetja Master d.o.o. Spodnja Idrija sta proizvodnja geodetskih oznak in predelava plastičnih mas (termoplastov).

Dejavnost

Osnovna dejavnost podjetja je proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas, ki predstavlja 30% fizičnega in finančnega prometa. 70% pa predstavlja proizvodnja geodetskih oznak. Na področju proizvodnje izdelkov iz plastičnih mas je podjetje usmerjeno v izdelavo tehnično in tehnološko zahtevnejših proizvodov za potrebe nadaljnje proizvodnje pri odjemalcih.

Vizija

Naša vizija je ostati majhno a uspešno, fleksibilno, tehnološko razvito, stroškovno učinkovito in  vsestransko strokovno usposobljeno podjetje, ki sledi željam in potrebam odjemalcev. Naš namen je razširiti krog partnerjev, odjemalcev v Sloveniji in tujini ter s pomočjo najsodobnejše opreme in tehnologije ponuditi proizvode visoke kakovosti.

Politika

Osnovna usmeritev družbe je nenehno izboljševanje kakovosti. Sledeče zagotavljamo s stalnim procesom izboljšav, upoštevanjem in izpolnjevanjem zahtev in pričakovanj odjemalcev, konkurenčnostjo poslovanja, fleksibilnostjo, zmanjševanjem stroškov, z iskanjem novih poslovnih priložnosti tako doma kot v tujini ter pridobivanjem novih proizvodov.