Osnovna dejavnost podjetja

Osnovna dejavnost podjetja je proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas, ki predstavlja 30% fizičnega in finančnega prometa. 70% pa predstavlja proizvodnja geodetskih oznak. Na področju proizvodnje izdelkov iz plastičnih mas je podjetje usmerjeno v izdelavo tehnično in tehnološko zahtevnejših proizvodov za potrebe nadaljnje proizvodnje pri odjemalcih.

Proizvodnja geodetskih oznak zajema široko ponudbo potrošnega materiala za potrebe geodezije kot so npr.: mejniki, poligonske točke, reperji, klini itd.

Na področju konstruiranja in izdelave orodij sodelujemo s z visoko strokovnimi zunanjimi sodelavci. Konstrukcije orodij in  proces brizganja temeljita na računalniških simulacijah, kar zagotavlja optimalne rezultate dela oziroma izdelkov.

Vizija

Naša vizija je ostati majhno a uspešno, fleksibilno, tehnološko razvito, stroškovno učinkovito in  vsestransko strokovno usposobljeno podjetje, ki sledi željam in potrebam odjemalcev. Naš namen je razširiti krog partnerjev, odjemalcev v Sloveniji in tujini ter s pomočjo najsodobnejše opreme in tehnologije ponuditi proizvode visoke kakovosti.

Politika

Osnovna usmeritev družbe je nenehno izboljševanje kakovosti. Sledeče zagotavljamo s stalnim procesom izboljšav, upoštevanjem in izpolnjevanjem zahtev in pričakovanj odjemalcev, konkurenčnostjo poslovanja, fleksibilnostjo, zmanjševanjem stroškov, z iskanjem novih poslovnih priložnosti tako doma kot v tujini ter pridobivanjem novih proizvodov.

Podatki o podjetju

Naziv: Master d.o.o., podjetje za proizvodnjo in trgovino Spodnja Idrija
Skrajšan naziv: Master d.o.o. Spodnja Idrija
Sedež : Srednaj Kanomlja 56, 5281 Spodnja Idrija
Davčna številka: SI62253468
Matična številka 5442176
Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici pod številko 1/140505/00
Osnovni kapital: 12.517,78 €
Telefon: 05 3721051
Faks: 053721052
Mobi: 041 725 302, 031 608247
E- naslov: ifo@master-idrija.si
Splet: www.master-idrija.si